[1]
МельникВ.В. 2020. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ 137Сs У КОМПОНЕНТАХ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ СВІЖИХ БОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2 (Чер 2020), 88-98. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.11.