[1]
ГангурВ.В. і СахацькаВ.М. 2019. МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 4 (Груд 2019), 13-19. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.01.