УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ В МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД

  • С. Ф. Антоненко Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0002-4170-7753
  • В. І. Піскун Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0003-0373-9268
  • Є. В. Руденко Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0002-2200-2758
  • Є. І. Чигринов Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0001-7707-8269
  • А. П. Золотарев Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0002-5532-3988
  • Т. Л. Осипенко Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0002-2605-3587
  • М. В. Сікун Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: телиці, елементи технології, технологічні групи, приріст, інтенсивність росту, багатокритеріальний аналіз

Анотація

Важливими факторами, які позначаються на формуванні майбутньої продуктивності корів є спосіб утримання телят молозивного і молочного періодів вирощування, постійність складу і розмір за чисельністю поголів’я технологічних груп теличок в різні періоди онтогенезу. Значною проблемою залишається відсутність чітких позицій стосовно розміру технологічних груп при переведенні телят з індивідуального утримання на групове, допустимих показників мінливості живої маси, віку телиць при формуванні технологічної групи, розмірів фронту годівлі при вирощуванні телят. У статті наведено результати досліджень по удосконаленню вирощування телиць української чорно-рябої породи в умовах ДП ДГ «Кутузівака» Харківської області. Науково-господарський дослід був зорієнтований на обґрунтування ефективності впливу різної кількості телиць у технологічній групі на їх ріст, розвиток у молочному періоді онтогенезу. Встановлено, що фактичної різниці в споживанні корму у кожній серії досліду між тваринами в кожній групі 5 – 10 – 15 – 20 голів і площею лігва 1,8 м2 – 2,2 м2 на глибокій солом’яній підстилці не виявлено. А при порівнянні технологічних груп: 5-20, 10-20, 15-20 голів була виявлена різниця. Експериментально доведено, що застосування вирощування телиць за 10 денного віку до 6 міс безприв’язно на глибокій солом’яній підстилці в групових секціях 5–10 та 15 голів порівняно з аналогами 20 гол, сприяло підвищенню приросту живої маси в середньому за період експерименту на 13,7–19,0 % (Р<0,05). Встановлено, що технологія вирощування у осінньо – зимовий період в приміщеннях полегшеного типу сприяє підвищенню середньодобового приросту від 16,7 до 23,3 % (Р<0,05). За зазначених умов вирощування телиць в технологічних групах 5, 10 та 15 голів в порівнянні з аналогами – 20 гол відбувається скорочення витрат кормів на 1 кг приросту живої маси на 23,6–36,0 % (Р<0,05). За результатами багатокритеріального аналізу встановлено, що утримання теличок в технологічній групі 15 голів та площі 2,2 м2 на голову було найкращим, цільова функція для якого за розглянутими критеріями була меншою і становила 0,0877. Інші варіанти були гіршими в 1,0160–3,3854 рази.

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Антоненко, С. Ф., Піскун, В. І., Руденко, Є. В., Чигринов, Є. І., Золотарев, А. П., Осипенко, Т. Л., & Сікун, М. В. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ В МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1), 110-119. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО