ВПЛИВ АЛОГЕННИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЗМІНИ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ В КОЛІННОМУ СУГЛОБІ КРОЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ

  • Ю. В. Дем’янцева Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6298-551X
Ключові слова: остеоартроз, аллогенні мезенхімальні клітини, мелоксикам, синовіальна рідина

Анотація

У статті представлені результати аналізу синовіальної рідини у кролів за умови модельованого остеоартрозу при використанні алогенних стовбурових клітин та традиційного методу лікування (використання мелоксикаму). Було сформовано три групи тварин: контрольна група – застосовували ізотонічний розчин хлориду натрію; перша дослідна група – застосовували традиційний метод ліку-вання; друга дослідна група – застосовували алогенні мезенхімальні стовбурові клітини. На тваринах трьох груп була відтворена модель остеоартрозу колінного суглоба шляхом дворазового введення в порожнину суглоба ретинол ацетату – 3,44 % в дозі 1 мл з інтервалом у 7 діб. У тварин відбирали синовіальну рідину на 7, 14 і 28 доби після останнього введення препаратів. Встановлено, що за умо-ви традиційного лікування запальний процес виражений більш активно, ніж в інших групах, але кіль-кість пінистих макрофагів, а потім і синовіацитів зменшена, що може свідчити про гальмінівний вплив нестероїдного протизапального засобу (мелоксикаму), який використовували при лікуванні. У разі введення АМСК кількість синовіоцитів у синовіальній рідині значно більша (на 14 добу), що вка-зує на пришвидшену диференціацію синовіацитів. Виявлено збільшену кількість пінистих макрофагів (більш активний процес розсмоктування крапель жиру). На 28 добу спостерігали острівці скупчення синовіальних клітин у синовії та завершення запального процесу. У аспіраті синовіальної рідини у всіх групах кролів було виявлено, що відбувається процес репарації: з початку наявна велика кіль-кість крапель жиру (після введення ретинол ацетату на етапі моделювання остеоартрозу), що ак-тивує макрофаги на поглинання та утилізацію цих жирових крапель; після цього клітинність різко знижується, але підвищується кількість синовіацитів. Отже, як свідчать результати досліджень, місцеве введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин за умови експериментального остео-артрозу колінного суглоба підвищує активність репаративних процесів, що підтверджується збіль-шеною кількістю синовіоцитів у синовіальній рідині та пришвидшене завершення запального процесу.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Дем’янцеваЮ. В. (2020). ВПЛИВ АЛОГЕННИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЗМІНИ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ В КОЛІННОМУ СУГЛОБІ КРОЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 202-209. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.25