ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ОРГАНІЗМ СОБАК ЗА НАЯВНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЕМОДЕКОЗУ

  • Ю. Ю. Довгій Поліський національний університет https://orcid.org/0000-0002-9927-0646
  • Л. В. Кондренко Поліський національний університет
Ключові слова: демодекоз, кров, воскова моль, локальна форма, «Дектомакс», лейкоцити

Анотація

За результатами дослідження інтенсивності інвазії D. canis у хворих собак встановлено, що на 10-ту добу лікування цей показник знизився з 15,4±0,62 до 5,6±0,21 екземплярів кліщів у мазку, а на 20-ту добу живих збудників виявлено не було. Результат був однаковим для тварин, які отримували «Дектомакс» + сірково-дегтярний лінімент, та для тих, яких лікували за схемою «Дектомакс» + екстракт личинок воскової молі 25 % + сірково-дегтярний лінімент з додаванням личинок воскової молі. «Дектомакс» виявив 100 % ефективність щодо збудників демодекозу, а засоби симптоматич-ної терапії не впливають на його акарицидну дію щодо D. canis. За результатами щоденного клініч-ного обстеження собак першої дослідної групи загоєння тріщин і подряпин на уражених ділянках шкіри відмічали на 12-ту добу лікування, зміну кольору шкіри на такий, що характерний для неура-жених ділянок – на 14-ту, розм’якшення шкіри на 16-ту, початок відростання шерсті – на 19-ту добу. При застосуванні в лікувальній схемі препаратів, що містять личинки воскової молі (друга гру-па дослідних собак), вдалося досягти аналогічних результатів на 8, 10, 13 та 15-ту добу лікування відповідно. Застосування комплексу препаратів тваринам другої дослідної групи призвело до досто-вірного зменшення кількості лейкоцитів у крові, зниження базофілів (у крові тварин першої дослідної групи), зниження кількості еозинофілів, зниження юних нейтрофілів, зниження вмісту паличкоядер-них нейтрофілів порівняно з показниками собак, яким застосовували тільки «Дектомакс» та сірко-во-дегтярний лінімент. Результати дослідження біохімічних показників крові собак, хворих на демо-декоз у локальній формі, підтвердили стимулюючий вплив препаратів, що містять личинок воскової молі, на відновлення організму під час одужання.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ДовгійЮ. Ю., & КондренкоЛ. В. (2020). ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ОРГАНІЗМ СОБАК ЗА НАЯВНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЕМОДЕКОЗУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 170-178. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.21