ПОРОДНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ДОМАШНІХ СОБАК ДО ЕКТОПАРАЗИТІВ РОДУ CTENOCEPHALIDES (SIPHONAPTERA, PULICIDAE)

Ключові слова: блохи, ктеноцефальоз, домашні собаки, породна сприйнятливість, показники інвазованості

Анотація

У домашніх м’ясоїдних тварин реєструють хвороби, збудники яких можуть заражати не тільки собак і котів, але й інших тварин, а також людину. Найбільш відомими і поширеними ектопаразитами домашніх собак є блохи роду Ctenocephalides, небезпека яких пов’язана і з тим, що вони мо-жуть бути переносниками збудників багатьох інфекційних та інвазійних хвороб. Дослідження вико-нували на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтав-ської державної аграрної академії та в умовах ветеринарного сервісу «VetExpert» (м. Полтава). Ме-тою досліджень було вивчити особливості сприйнятливості собак різних порід до збудників ктено-цефальозу. За результатами проведених досліджень встановлено, що показники екстенсивності ін-вазії собак коливалися в межах від 35,58 до 84,12 % за коливань інтенсивності інвазії від 14,57 до 27,54 екземплярів бліх на тварину. Найбільш сприйнятливими до Ctenocephalides spp. виявилися без-породні собаки та метиси, екстенсивність інвазії сягала відповідно 81,45 та 84,12 %, а середня ін-тенсивність інвазії – 27,54 та 21,37 екз./гол. Менш ураженими були собаки службових та мисливсь-ких порід, ЕІ – 51,66 та 41,41 % за ІІ – 18,40 та 16,23 екз./гол. Рідше діагностували ктеноцефальоз у собак декоративних порід, ЕІ – 35,58 % за ІІ – 14,57 екз./гол. Водночас собаки порід німецька вівчар-ка, середньоазіатська вівчарка, кавказька вівчарка, алабай, бурбуль, сибірський хаскі, коне-корсо, курцхаар, англійський бульдог, той-тер’єр, пудель та фокстер’єр виявилися найбільш ураженими Ctenocephalides spp., екстенсивність інвазії коливалася в межах від 57,73 до 83,19 %. Найменш ура-женими виявилися собаки порід ягтерєр та французький бульдог, ЕІ – 10,61 та 13,92 % відповідно. З’ясовано, що більш сприйнятливими до ктеноцефальозної інвазії є довгошерсті породи собак, де екстенсивність та інтенсивність інвазії сягає відповідно 70,60% та 20,24 екз./гол. Водночас корот-кошерсті собаки виявилися менш інвазованими збудниками ктеноцефальозу – 35,65 % та 13,00 екз./гол. Отримані дані щодо породної сприйнятливості собак до збудників ктеноцефальозу дають змогу більш ефективно планувати та проводити профілактичні заходи, зважаючи на особли-вості породи тварин.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ГорбК. О. (2020). ПОРОДНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ДОМАШНІХ СОБАК ДО ЕКТОПАРАЗИТІВ РОДУ CTENOCEPHALIDES (SIPHONAPTERA, PULICIDAE). Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 164-169. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.20