ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СВИНИНИ ЗА УМОВИ ЗГОДОВУВАННЯ БВМД «ЕФІПРОТ»

Ключові слова: молодняк свиней, ефірні олії, БВМД «Ефіпрот», вирощування, товщина шпику, маса туші, вихід туші

Анотація

Дослідження з використання БВМД (білково-вітамінно-мінеральної добавки) «Ефіпрот» було проведено на трьох групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 12 голів у кожній. Тва-рини вирощувались в однакових умовах протягом усього періоду дослідження, змінювались лише маса кожного компоненту раціону та кількість БВМД. У період вирощування тварини споживали корм згідно з фазами росту, кількість його збільшувалась від 1 кг/гол. (8–15 кг живої маси) до 1,5 кг/гол. за добу (15–35 кг живої маси) та від 2 кг/гол. (35–65 кг живої маси) і до 2,5 кг/гол. за добу (65–110 кг живої маси). Встановлено, що в результаті проведених наукових досліджень при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій у раціонах, сприяло кращому поїданню корму та збільшенню середньодобових приростів на 4,1 та 7,1 % порівняно з ко-нтролем. За результатами проведеного контрольного забою відгодівельного молодняку свиней з’ясовано, що забійна маса дослідних груп, які отримували БВМД «Ефіпрот» була вищою порівняно з контролем на 4,82 та 8,37 кг залежно від дози добавки, а забійний вихід на 2,6 та 4,6 %. Також зго-довування БВМД сприяло кращим показникам маси туші – збільшення відбулось на 4,3–7,3 кг, показ-ник виходу туші переважав контрольне значення на 4,63–5,73 %, а вихід м’язової тканини на 0,79–0,49 % та жирової тканини на 0,2 % у третій групі, при зменшенні кісткової – на 0,65–0,69 %. Дос-ліджувані показники товщини підшкірного шпику двох дослідних груп тварин у різних анатомічних частинах туш збільшились на 10,04–13,17 % відносно контролю. Також спостерігається тенденція до збільшення товщини на шиї (18,79–7,29 %), крижах (18,03–40 %) порівняно з контролем, а показ-ники в холці були вищими на 9,43 % у другій та на попереку на 23,67 % у третій групі. Середній пока-зник товщини шпику у другої та третьої груп збільшився на 10,04–13,18 %.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ВуглярВ. С. (2020). ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СВИНИНИ ЗА УМОВИ ЗГОДОВУВАННЯ БВМД «ЕФІПРОТ». Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 143-148. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО