СХОЖІСТЬ ТА ЕПІФІТНА МІКОФЛОРА НАСІННЯ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ ЗА УМОВИ ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

Ключові слова: схожість насіння, енергія проростання, цукрова кукурудза, захист рослин, пестициди, протруйники, екологічно безпечне вирощування

Анотація

Показано вплив біологічних та хімічних препаратів на посівні якості насіння кукурудзи цукрової. Значення і роль застосування біологічних препаратів як одного з основних складників сучасних технологій екологічно безпечного вирощування кукурудзи цукрової. Проведення цих досліджень допомо-
же дізнатися про вплив факторів на польову схожість, результати якої спрямовано на збільшення
урожайності кукурудзи цукрової. У роботі наведено результати впливу біопрепаратів «Біонорма
Pseudomonas» та «Агріінсекта Тріомакс. «Біонорма Pseudomonas» – препарат захисної та стиму-
люючої дії з підвищеною антибактеріальною та антигрибковою активністю для захисту від фіто-
патогенних мікроорганізмів – збудників захворювань культурних рослин. «Агріінсекта Тріомакс –
біологічний інсектицид ентомопатогенних бактерій та грибів контактної та шлункової дії. Захи-
щає від широкого кола шкідників. Це комплексний біологічний препарат ентомопатогенних бактерій
та мікроміцетів. Сорти кукурудзи цукрової, що використовувалися, мають різні групи стиглості та
характеризуються підвищеною стійкістю до хвороб, саме тому були обрані для досліджень. Визна-
чення лабораторної схожості і зараженості насіння здійснювали методом пророщування в чашках
Петрі на фільтрувальному папері та на поживному середовищі, вплив протруйників на його мікобі-
оту – розкладанням на поживне тверде середовище, а ступінь інфікованості – в кожному варіанті
досліду. Насіння, що вивчалось у лабораторних дослідах, висівали на ділянки, де визначали польову
схожість рослин кукурудзи цукрової. Польові досліди виконували згідно з методикою закладки і про-
ведення дослідів з кукурудзою. Наведені результати досліджень, які свідчать про те, що в технології
вирощування цукрової кукурудзи цілком можливо замінити застосування хімічних протруйників для
передпосівного обробітку насіння на біологічні препарати. Використання біологічних препаратів є
перспективним, завдяки використанню природних механізмів маємо змогу отримати вирівняні, дру-
жні сходи без спричинення спрямованого добору та ризику появи резистентних мікоміцетів в агро-
фітоценозі.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ТеличкоЛ. П. (2020). СХОЖІСТЬ ТА ЕПІФІТНА МІКОФЛОРА НАСІННЯ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ ЗА УМОВИ ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 65-71. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО