ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

Ключові слова: хімічний склад, поживність, суха речовина, кормові одиниці, перетравний протеїн, обмінна енергія, злакова травосумішка

Анотація

Сіножаті є джерелом високоякісних та дешевих кормів для тваринництва. Застосування добрив є одним з найефективніших заходів поліпшення сінокосів. Під їх впливом відбуваються спрямовані зміни умов зростання лучних рослин, що призводить до домінування цінних видів злакових трав. Тому метою досліджень було виявити основні фактори впливу органічних речовин у кормі злакового аг-рофітоценозу в умовах Прикарпаття. Наведено результати досліджень впливу удобрення на хімічний склад та якість корму фітомаси злакових травосумішок сінокісного використання. Вста-новлено, що на хімічний склад та якість корму рослинної маси впливають сезонні та річні зміни ви-дового складу та удобрення. Найбільший вміст сирого протеїну, обмінної енергії, кормових одиниць та найбільша забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном досліджуваних траво-сумішок спостерігалось при внесенні азотних добрив у дозі N75 та N150. Встановлено, що внесення на злаковий травостій мінеральних добрив у дозі N150P 60K90 з рівномірним розподілом азоту дає змогу отримати корм із вмістом сирого протеїну 16 %, сирого білка – 13,3 %, сирого жиру – 3,7 %, сирої клітковини – 28,5 %, без азотистих екстрактивних речовин – 41,6 %. Під впливом азотних добрив дещо збільшувався вміст сирої золи кальцію та магнію. На варіанті з внесенням N150 також дещо змінювалась і поживність корму та енергоємність, вміст кормових одиниць збільшився від 72–73% до 74–75 % при зоотехнічній нормі 80–90 %, а обмінна енергія в 1 кг сухої маси підвищилась від 8,0–8,1 до 8,2–8,3 МДж/кг при зоотехнічній нормі 8–9 МДж/кг. Порівнюючи мінеральний склад корму злакового травостою із зоотехнічними нормами, виявилось, що загалом він відповідав цим нормам та придатний для годівлі великої рогатої худоби.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
КарбівськаУ. М. (2020). ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 19-25. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО